Services

Enterprise Analysis Report

İş Modeli Analizi

Enterprise Analysis Report

Alex Osterwalder tarafından geliştirilen ve Eric Ries’ın öderlik ettiği Yalın Girişimcilik akımında kendine çok önemli yer edinmiş olan Kanvas İş Modeli, bir iş planı hazırlama aracı olarak kullanılan bir iş modelidir. Oldukça basit, sade ve her detayı bir arada görmeye imkan sağlayan kanvas iş modeli, bu gibi faktörlere bağlı olarak kullanılabilirliğini büyük oranda artıran bir iş modelidir.

Read More

Sürdürülebilirlik/Etki Analizi

Enterprise Analysis Report

Sürdürülebilirlik/Etki Analizi Bugüne kadar yüzlerce startupla çalışan in4startups, analizi ilk olarak kendine uygulayarak SKA’ların hangileriyle ne oranda örtüştüklerini haritaladı. Analizi kullanan startup girişimleri de BM’in 17 SKA'sından hangisine uygun faaliyetler yürüttüğünü tespit edebiliyor. SKA tespitinin ardından, kurumsal sürdürülebilirliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda hangi oranda etki yarattığını yüzdesel olarak ölçülebiliyor. Etki analizi sonuçları 17 SKA’ya uygun olarak görselleştirilip raporlanıyor.

Read More

Start Up Değerleme - Finansal Analiz

Enterprise Analysis Report

İşletmenizin mali tablolarında yer alan veriler ışığında genel durumu değerlendirebileceğiniz bir analizdir. Ayrıca bu analiz sonuçlarına ve diğer analiz sonuçlarınıza göre startup'ınızın güncel değerlemesine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu analizde bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosunda yer alan belli başlı kalemlerinde yer alan değerleri kullanacak analiz sonuçlarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Read More

Teknoloji Analizi

Enterprise Analysis Report

Mevcut düzende rekabet ortamında fark yaratanlar teknolojiyi yakalan ve yeni teknolojiler yaratabilenlerdir. Şirketler ve kurumlar teknolojiyi yönetebildikleri sürece ayakta kalmaya devam edeceklerdir. Bu üstünlüğün sağlanabilmesi için ise, teknoloji yönetimi alanında benimsenen akılcı ve sürdürülebilir bir politikaya ihtiyaç vardır.

Read More

Rekabet Analizi

Enterprise Analysis Report

Rekabet analizi, pazardaki rakiplerinizi bulma ve işletmenize kıyasla güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için planlarını analiz etme yöntemidir. Bu analiz, bilgi edinmeyi ve pazarlama stratejinizi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Read More

Pazar Analizi

Enterprise Analysis Report

Pazar analizi, ilgilendiğiniz pazar alanındaki ürünler ve rakipler hakkında bilgi toplama sürecidir. Doğru bir iş planı oluşturmanın en önemli adımı pazar analizini gerçekleştirmektir. Analiz sonucunda potansiyel müşterilerinizi keşfedebilirsiniz. Ayrıca pazar analizi, sizin rakiplerinizle olan farkınız konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlar ve bu da ilgilendiğiniz pazarda öne çıkma şansınızı kolaylıkla arttırabilir.

Read More

Language Selection