Hizmetler

in4startups

Mentorluk Desteği

Mentorluk Desteği

Mentorluk programları menti olan girişimcilere birçok fayda sağlayabiliyor. Program kısa bile olsa muhakkak girişimcinin network’ü genişlemiş oluyor. Mentorunun referans gücüyle ürün/hizmet satmak istediği, işbirliği yapmak istediği kurumlara çok daha hızlı erişebiliyor. Ayrıca girişimcinin zayıf olduğu alanlarda mentor tecrübe ve bilgisini paylaşıp girişimcinin bu yolda yapacağı hataları engelleyerek ortaya çıkabilecek maliyetlerini azaltırken; satış, müşteri edinme, yatırım alma gibi konulardaki tavsiyeleriyle finansal başarısına büyük katkılar sağlayabiliyor.

Devamını Oku

Kurum içi Girişimcilik Programları

Hızlandırma Programları

Çalışanlarınızdan gelen yeni iş fikirlerini değerlendirip zenginleştirerek birlikte ürünleştiriyoruz.

Devamını Oku

İş Modeli Analizi

Girişim Analiz Raporu

Alex Osterwalder tarafından geliştirilen ve Eric Ries’ın öderlik ettiği Yalın Girişimcilik akımında kendine çok önemli yer edinmiş olan Kanvas İş Modeli, bir iş planı hazırlama aracı olarak kullanılan bir iş modelidir. Oldukça basit, sade ve her detayı bir arada görmeye imkan sağlayan kanvas iş modeli, bu gibi faktörlere bağlı olarak kullanılabilirliğini büyük oranda artıran bir iş modelidir.

Devamını Oku

Sürdürülebilirlik/Etki Analizi

Girişim Analiz Raporu

Sürdürülebilirlik/Etki Analizi Bugüne kadar yüzlerce startupla çalışan in4startups, analizi ilk olarak kendine uygulayarak SKA’ların hangileriyle ne oranda örtüştüklerini haritaladı. Analizi kullanan startup girişimleri de BM’in 17 SKA'sından hangisine uygun faaliyetler yürüttüğünü tespit edebiliyor. SKA tespitinin ardından, kurumsal sürdürülebilirliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda hangi oranda etki yarattığını yüzdesel olarak ölçülebiliyor. Etki analizi sonuçları 17 SKA’ya uygun olarak görselleştirilip raporlanıyor.

Devamını Oku

Start Up Değerleme - Finansal Analiz

Girişim Analiz Raporu

İşletmenizin mali tablolarında yer alan veriler ışığında genel durumu değerlendirebileceğiniz bir analizdir. Ayrıca bu analiz sonuçlarına ve diğer analiz sonuçlarınıza göre startup'ınızın güncel değerlemesine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu analizde bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosunda yer alan belli başlı kalemlerinde yer alan değerleri kullanacak analiz sonuçlarına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Teknoloji Analizi

Girişim Analiz Raporu

Mevcut düzende rekabet ortamında fark yaratanlar teknolojiyi yakalan ve yeni teknolojiler yaratabilenlerdir. Şirketler ve kurumlar teknolojiyi yönetebildikleri sürece ayakta kalmaya devam edeceklerdir. Bu üstünlüğün sağlanabilmesi için ise, teknoloji yönetimi alanında benimsenen akılcı ve sürdürülebilir bir politikaya ihtiyaç vardır.

Devamını Oku

Dil Seçimi