Sürdürülebilirlik/Etki Analizi

Girişim Analiz Raporu

Sürdürülebilirlik/Etki Analizi

Bugüne kadar yüzlerce startupla çalışan in4startups, analizi ilk olarak kendine uygulayarak SKA’ların hangileriyle ne oranda örtüştüklerini haritaladı. Analizi kullanan startup girişimleri de BM’in 17 SKA'sından hangisine uygun faaliyetler yürüttüğünü tespit edebiliyor. SKA tespitinin ardından, kurumsal sürdürülebilirliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda hangi oranda etki yarattığını yüzdesel olarak ölçülebiliyor. Etki analizi sonuçları 17 SKA’ya uygun olarak görselleştirilip raporlanıyor.

Girişimler veya girişimciler, in4startups tarafından geliştirilen Sürdürülebilirlik/Etki Analizi'ni kullanarak, kendi sürdürülebilirlik haritalarını çıkartabilir ve raporu satın alabilirler.

Sürdürülebilirlik/Etki Analizi'miz, 19 Mayıs tarihinden itibaren sitemiz üzerinden erişime açılacaktır.

Dil Seçimi