AR-GE PROJE MÜHENDİSLİĞİ & İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ - PLAYMAKER

Eğitimler

AR-GE PROJE MÜHENDİSLİĞİ & İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ - PLAYMAKER

Programın kapsamı Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde, Ar-Ge Projeleri Yapan Firmalarda, Danışmanlık Şirketlerinde, Teknoloji Transfer Ofislerinde, Bireysel Girişimcilik Programlarında; Proje Mühendisi, Proje Yürütücüsü, Proje Yöneticisi, Ar-Ge Proje Mühendisi, Girişimci olarak çalışmak isteyen ve kendisine yeni bir yetkinlik kazandırmak isteyen Yeni Mühendis / Mühendis Adaylarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Program kapsamında eğitimin bir parçası olacak başlıklar aşağıda detaylı olarak verilmiştir.

1.AR-GE PROJE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

AR-GE Nedir ?

AR-GE Projeleri ve Kobi Kavramı

AR-GE Mühendisi ve Yöneticisinin Rolü ve Sorumlulukları

AR-GE  Mühendisi ve Yöneticisi Olarak Kariyer Planlaması

AR-GE Kariyer Yolu ve Gelişim Fırsatları

Kişisel ve Profesyonel Becerilerin Geliştirilmesi

AR-GE Lideri Olarak Yönetim Becerileri

AR-GE Sektöründeki Kariyer Trendleri ve Fırsatlar

 

 

2.MÜHENDİSLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

İnovasyon/Yenilik nedir?

Yenilik Yaratma Süreci

İş Modeli Kanvası ve Girişim Fikrini Modelleme

Değer Önerisi Tasarlama, Ürünleşme ve Ürün Yönetimi

Girişim Değerleme, Yatırım ve Yatırımcı İlişkileri

Takım, Büyümeyi Yönetme ve Girişimci Sunumu

KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

Kültür Değişimi

Stratejik Yenilenme

İnovasyon Matrisi

Mavi Okyanus Stratejisi

 

3.TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ

İnovasyon, Ar-Ge Kavramları
OECD Kılavuzları (Frascati, Oslo)
Teknoloji Hazırlık Seviyesinin Belirlenmesi
İnovasyon ve Teknoloji Sınıflandırma
Tasarım odaklı düşünme
Düşünme biçimleri
Anlama
Gözlem
Sentez
Fikir üretme
Önmodelleme
Test & Geri Besleme
Dijital dönüşümün bileşenleri (IoT, akıllı fabrikalar, büyük veri vb.)
Sanayi Devrimleri ve Teknolojik-Ekonomik Paradigmalar
Dijital Dönüşüm Kavramsal Çerçevesi
Dijital Dönüşüm Bileşenleri Arasındaki İlişkiler

 

4.AR-GE PROJELERİ YAZMA, KURGULAMA, YÖNETME

Proje Fikrinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Proje İhtiyaç Analizi, Uzman Akademik Danışman ve Mentorluk Desteğinin Belirlenmesi
Ar-Ge Çalışmaları İçin Fiziki Altyapının Oluşturulması
Ar-Ge Ekibinin Oluşturulması ve Toplantı Organizasyonu
Ar-Ge Sistematiği Kültürünün Firmaya Kazandırılması

Kavram Geliştirme
Rakip ve Benzer Ürünlerin İncelenmesi
Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Pazar Araştırmasının Yapılması
Patent Araştırması
Teknik Özelliklerinin ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
Şematik Resim vb. Taslak Çizimlerin Hazırlanması
Ürün Ağacının Çıkartılması
Mali Yapılabilirlik Analizinin Yapılması
Projenin Amacının Belirlenmesi
Projenin Ar-Ge Kapsamının Belirlenmesi
Projenin Başlatılma Gerekçelerinin Belirlenmesi
Projenin Yenilikçi ve Özgün Yönlerinin Belirlenmesi
Projede Uygulanacak Yöntemlerin Belirlenmesi
Projenin Başarı Ölçütlerinin Çıkartılması
Proje Faaliyetlerinde Firmanın Özgün Katkılarının Belirlenmesi
Projenin İş planı ve İş/Zaman Grafiklerinin Belirlenmesi
Projenin Yönetimi ve Organizasyon Şemasının Çıkartılması
Projenin Ekonomik Öngörülerinin Belirlenmesi
Dokümantasyon ve Raporlama

 

5.AR-GE PROJE SUNUMU VE SEMİNER

Etkili Sunum Türleri

Kontrast Oluşturma, 

Yapı Kurma, 

Arka planlı Anlamlandırma, 

Renklerle Bütünsel Bir Sonuç Çıkarma, 

İlham Alıncak Noktalar, 

Seçilen Fontun Önemi, 

Metinlerin Yerleşimi,

Verilerin Sunumu, 

Bir Fotoğrafçı Gözüyle Bakma, 

Bilgi Akışının Kurgusu, 

Referanslar ve 10/20/30 Kuralı

Kitleye Göre Özelleştirme, 

Konuşma Dışında Görselleştirme, 

Hikayeleştirerek Anlatma, 

Topluluğun Dikkatini Doğru Şekilde Yönlendirme, 

Mesajın Ana Kısmını İletme 

İletişim Araçlarını Etkili Şekilde Kullanma

 

 

 

>>>Tüm katılımcılardan program sonunda bir iş fikri geliştirmeleri, modellemeleri, ar-ge planlamasını ve projenin sunumu istenecektir.

 

>>>Proje sunumları Proje Yönetimi Alanında deneyimli sektör uzmanları tarafından online olarak değerlendirilecektir.

 

>>>En başarılı ilk 3 proje sahibine sürpriz hediye ve ödüller verilecektir.

 

>>>Katılım kontenjanı sınırlıdır. Programın günü ve saati katılımcıların boş vakitlerine göre ayarlanacaktır. Ön başvuru yapmış olmanız program ücretini ödemeyi kabul ettiğiniz anlamına gelmez, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Programı başarıyla bitirenlere sertifika veya almış olduğunuz eğitimleri açıklayan belge verilecektir.

Eğitiminizde ve kariyerinizde başarılar dileriz...


Program Süresi: 2 Ay / 5 hafta / 30 Saat

Program Ücretleri: Lisans Öğrencisi: 7.500+KDV, Katılımcı: 11.750+KDV

Son Kayıt Tarihi: 12.06.2024
Program Tarihi: HAZİRAN - TEMMUZ 2024 
Program Yeri: Online - Web Eğitim - Canlı

 

Bize aşağıdaki e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

argeplus@argementor.com.tr 

argeplus@argesistem.com

argeplus@argeplusileriteknoloji.com

 

IN4STARTUPS:

https://in4startups.com/tr

 

ARGEPLUS İLERİ TEKNOLOJİ:

https://www.argeplusileriteknoloji.com/

 

ARGEMENTOR:

https://argementor.com.tr/

 

Dil Seçimi