in4startups Olarak Sürdürülebilirlik Manifestomuz

Başarı Hikayelerimiz

in4startups Olarak Sürdürülebilirlik Manifestomuz

Sürdürülebilirlik Manifestosu

in4startups kurucuları olarak, ben ve Serafettin Ozsoy, PhD(c), ana faaliyet alanımız olan girişimlerin ticarileşmesi, yatırım bulma süreçlerinin kolaylaştırılması ve veri odaklı yönetim hizmetlerimizin, ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesinde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz.

Çünkü girişimciliğin salt bir ticari faaliyet olmadığını, tüm #girişimcilik çabaları ve yenilikçi iş modelleri marifetiyle ortaya çıkan ürün ve hizmetler neticesinde büyük bir girişimcilik ekosisteminin oluştuğunu ve bu açıdan ele alındığında da girişimciliğin #dünyanın gidişatını derinden etkileyen çok önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kendi faaliyetlerimizin ve geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin #girişimcilikekosisteminin gelişimine ve dolayısıyla da dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Hem ülkemiz hem de dünyamız için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla faaliyetlerimizin #BirleşmişMilletlerKüreselKalkınmaHedefleriyle uyumunu sağlamak ve bu hedeflere katkıda bulunmak için kendi #sürdürülebilirlik #manifestomuzu kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Mottomuz: “Daha Yaşanabilir Bir Dünya için Sürdürülebilir Girişimcilik”

1.Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedeflerini en temel belirleyici çerçeve olarak kabul ediyoruz.

2.Girşimcilik alanına dair elde ettiğimiz bilgi birikimimizi gerek fiziksel ve dijital etkinliklerle gerekse dijital araçlarla bu bilgiye ihtiyaç duyan taraflarla paylaşmayı önemsiyoruz.

3.Birlikte çalıştığımız girişimcileri, faaliyetlerini küresel kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmeleri ve etki değerlerini arttırmaları için teşvik edeceğiz.

4. Girişimlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumunu belirlemek ve uyumlu oldukları hedeflerdeki gelişimlerini takip edebilmek üzere dijital değerlendirme araç ve yazılımlarını oluşturup sürekli geliştireceğiz.

5.Küresel kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedefleyen kişi, kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olacak ve işbirliği için faaliyetler gerçekleştirmeye öncelik vereceğiz.

6.Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bu nedenle her yıl kurumsal sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlayacağız. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, sunduğumuz ürün ve hizmetlerde hangi küresel kalkınma hedefine katkı sunuyorsak bunu açıkça paylaşarak tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlayacağız. Ayrıca birlikte çalıştığımız girişimlerin de benzer şekilde sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgilendirme ve raporlama faaliyetleri yürütmelerini teşvik edeceğiz ve gerekli destekleri vereceğiz.

7.Küresel kalkınma hedeflerine katkı sunan sürdürülebilir girişimlere pozitif ayrımcılık uygulayarak sunduğumuz hizmetlerden ve desteklerden yararlanmada öncelik sağlayacağız.

8.Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde toplumsal faydayı her zaman en öne koyarak yerel kaynakların kullanımında bilinçli bir üretici ve tüketici olacağız. Her zaman tükettiğimizden daha fazla kaynağın ilgili ülkeye kazandırılmasına özen göstereceğiz. Birlikte çalıştığımız girişimlerin de bilinçli üretici ve tüketici olmalarını teşvik edeceğiz.

9.Değer zincirimizde yer alan çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya teşvik edeceğiz.

10. İşletmemizde yer alan çalışanlarımızı birer potansiyel girişimci olarak görerek kendi girişimlerini kurmalarını her zaman teşvik edecek, onları madden ve manen destekleyeceğiz.

11.Bilimi ve teknolojiyi sürdürülebilirliğin en önemli sürücü gücü olarak gördüğümüz için bilimsel ve teknoloji tabanlı derin teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesine özel önem vereceğiz.

12. Müşterilerimizi sadece ticari kazanç sağladığımız taraflar değil, faaliyetlerine değer katacağımız kişi ve kurumlar olarak görüyoruz. Bu nedenle sunacağımız ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin de küresel kalkınma hedeflerine katkı yapmalarını teşvik edeceğiz.

13. Dünyanın karşılaştığı çevresel, ekonomik ve politik zorlukların üstesinden gelmede bilimsel bilginin, ortak akıl ve uzlaşı kültürünün ve girişimcilik kültüründen gelen yenilikçilik, risk alma, proaktiflik, tutku ve sabrın bir araya gelmesinin gerekliliğine inandığımız için hep bu doğrultuda hareket edeceğiz.

14. Sürdürülebilirlik manifestomuzun yaşayan bir belge olmasını sağlayarak bizatihi kendisinin de sürdürülebilir olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle küresel kalkınma hedefleri açısından en yüksek etkiyi sağlamak üzere bu metni paydaşlarımızın geri bildirimleriyle besleyerek sürekli geliştireceğiz.

*Detaylar için 22.04.2023 tarihli  Posta Gazetesi.

Dil Seçimi